23 Μαΐου, 2014

Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ – ΚΑΛΕΝΤΖΙ» προϋπολογισμού 100.000,00 €

Δείτε την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δείτε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Δείτε τον Πρoϋπολογισμό Μελέτης Δείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δείτε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Scroll to Top