12 Σεπτεμβρίου, 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας έχοντας υπόψη: 1.Την αριθ. πρωτ. 64948/5843/29-08-2014 διακήρυξη του νέου Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 (έως 28-02-2015) για

Scroll to Top