9 Δεκεμβρίου, 2014

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για νέα δρομολόγια Π.Ε. Αργολίδας

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια όπως φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα του παραρτήματος. Η διαπραγμάτευση θα γίνει ενώπιον της Οικονομικής

Scroll to Top