Φεβρουάριος 2, 2015

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΥΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/21-01-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4 ΕΠ. ΟΔΟΥ (Ι/Κ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟΠΗ & Ι/Κ ΠΡΟΣ ΚΑΡΝΕΖΑΙΪΚΑ)»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/21-1-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση

Scroll to Top