3 Φεβρουαρίου, 2015

Προμήθεια εξήντα (60) USB Token (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής), για τις ανάγκες εφαρμογής χρήσης ψηφιακών υπογραφών στις υπηρεσίες της Π.Ε. Αργολίδας

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου που αφορά στην προμήθεια εξήντα (60) USB Token (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής), για τις ανάγκες εφαρμογής χρήσης ψηφιακών υπογραφών στις

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας 8/2015

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 118/29/01/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας 7/2015

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 116/29-01-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση

Scroll to Top