25 Φεβρουαρίου, 2015

Πρόχειρος Διαγωνισμός για Στηθαία Ασφαλείας

Η Π.Ε.Αργολίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδας για την προμήθεια 1.714,00 μέτρων μήκους Στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους

Scroll to Top