19 Μαρτίου, 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-3-2015) – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφιτών και μελανιών εκτυπωτών

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια γραφιτών ή/και μελανιών εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.

Scroll to Top