11 Μαΐου, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τα με αριθ. 1686/27-04-2015 & 1709/05-05-2015 έγγραφα του Τμήματος Δια βίου Μάθησης, παιδείας και απασχόλησης Π.Ε. Αργολίδας με τους συνημμένους σε αυτά

Scroll to Top