4 Ιουνίου, 2015

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση 4 Γερανογεφυρών για τις ανάγκες των αντλιοστασίων άρδευσης από Ανάβαλο

Η Π.Ε.Αργολίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Γερανογεφυρών για τις ανάγκες των αντλιοστασίων άρδευσης

Scroll to Top