12 Ιουνίου, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

Ανακοινώνει Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 30-11-2015, δύο (2) ατόμων ενός μέχρι 60 ημερομισθίων με έναρξη από την υπογραφή της

Scroll to Top