27 Ιουλίου, 2015

Διακήρυξη & Περίληψη της Διακήρυξης, για προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες» Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΕΠ02680071 Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ

Scroll to Top