26 Αυγούστου, 2015

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 310.000,00€.

Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δείτε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δείτε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Scroll to Top