14 Σεπτεμβρίου, 2015

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , με προϋπολογισμό 700.000,00 ΕΥΡΩ

Δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δείτε την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Δείτε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Δείτε τον Προϋπολογισμό Δείτε την Τεχνική Περιγραφή Δείτε

Scroll to Top