30 Οκτωβρίου, 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 2015-2016

Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] περιόδου 2015-2016 Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν, από τις 15

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/2015

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1947/6-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση

Scroll to Top