11 Νοεμβρίου, 2015

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού τακτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης, πετρέλαιο-βενζίνες κίνησης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, χωρικής της αρμοδιότητας με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή

Για να κατεβάστε την Διακήρυξη, πατήστε εδώ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διευκρίνιση επί του άρθρου 2 της αρ.7933/2015 (ΑΔΑ:Ω3ΙΓ7Λ1-ΙΥΖ) Διακήρυξης Π.Ε.Λακωνίας, για

Scroll to Top