30 Νοεμβρίου, 2015

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη Μεταφορά Μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.Κορινθίας για τα σχολικά έτη 2015-2017

Δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2015-2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Scroll to Top