8 Δεκεμβρίου, 2015

Προσωρινά αποτελέσματα Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στις 07-12-2015 εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων για το συμπληρωματικό πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων στην Ελλάδα

Scroll to Top