11 Δεκεμβρίου, 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ενός ακινήτου στην Καλαμάτα που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Ε.

Scroll to Top