25 Ιανουαρίου, 2016

Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΟΥΛΙ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ)»

Δείτε την ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Δείτε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Δείτε την ΔΙΑΚΥΡΗΞH Δείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δείτε την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Scroll to Top