19 Φεβρουαρίου, 2016

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την πραγματοποίηση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού μας

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1 και τον πίνακα δρομολογίων από τον παρακάτω σύνδεσμο : (ΝΕΟ60)ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ

Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την αρ.120453/45281/06-10-2015 Διακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση και τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέμσους : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ Α ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ) ΤΜΗΜΑ Β ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Scroll to Top