18 Μαρτίου, 2016

Περίληψης της διακήρυξης 1/2016 Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Αργολίδας

Ανακοινώνεται ότι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό τακτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υλοποίησης του

Scroll to Top