22 Μαρτίου, 2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 2016

Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail

Scroll to Top