23 Μαρτίου, 2016

Περίληψη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας

Διακήρυξη ηλεκτρονικού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ –

Scroll to Top