16 Μαΐου, 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Κατασκευή δεξαμενών και δικτύων πολλαπλών χρήσεων στις περοχές Γαλατά, Λουτρό , Χαλκί »

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Scroll to Top