15 Ιουνίου, 2016

Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Κίου

Διακήρυξη & Περίληψη της Διακήρυξης, για προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) καναλάτων κλιματιστικών μονάδων υψηλής στατικής πίεσης κατάλληλων για χρήση με αεραγωγούς στο κλειστό Γυμναστήριο

Τεύχη δημοπράτησης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ Επ. ΟΔΟΥ Νο23” , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ:500.000,00 ΕΥΡΏ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Scroll to Top