16 Ιουνίου, 2016

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας, Απορριπτέων της αριθ. ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωσης

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας, Πίνακα Απορριπτέων της αριθ. ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωσης Δείτε τον Ανασυνταγμένο Πίνακα Απορριπτέων… Δείτε τον Ανασυνταγμένο Πίνακα Κατάταξης… Δείτε τον Τελικό Πίνακα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ ανά ομάδα ειδών, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και της Δ/νσης Β/θμιας

Scroll to Top