7 Σεπτεμβρίου, 2016

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Νο 27 & Νο 29» Προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΥ B Δείτε την ΓΣΥ Δείτε την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δείτε το ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δείτε τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Scroll to Top