12 Ιουνίου, 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς – μετακόμισης του συνόλου του πάγιου εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Μεσσηνίας για τη μεταστέγασή της από το κτίριο επί της οδού Σαλαμίνος 8 στην πόλη της Καλαμάτας, στο κτίριο επί της οδού Ψαρών 15 (Διοικητήριο)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Π.Ε. Μεσσηνίας ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών

Scroll to Top