28 Ιουνίου, 2017

Διακήρυξη για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΕΠΥΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΔΑ ΤΕΥΔ_v1.0 ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Scroll to Top