14 Ιουλίου, 2017

ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΕ Αργολίδας

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι έχει κατατεθεί αίτηση από πάροχο Δημοσίων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς – μετακόμισης του συνόλου του πάγιου εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Μεσσηνίας για τη μεταστέγασή της από το κτίριο επί της οδού Σαλαμίνος 8 στην πόλη της Καλαμάτας, στο κτίριο επί της οδού Ψαρών 15 (Διοικητήριο)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου / Π.Ε. Μεσσηνίας ΚΑΛΕΙ τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες

Scroll to Top