1 Αυγούστου, 2017

Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΕΒ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΑΔΑΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΕΒ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ-ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΜΑΡΙΟΥ-ΤΟΕΒ ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΩΛΙ77Λ1-Γ77 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 _003_-ΚΑΜΑΡΙΟΥ-ΤΕΛΙΚΟ-1

Scroll to Top