26 Σεπτεμβρίου, 2017

Προμήθεια ασύρματου συστήματος προτεραιότητας (έκδοση εισιτηρίων προτεραιότητας) για τις ανάγκες του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλουν έγγραφες, σφραγισμένες, οικονομικές

Scroll to Top