13 Δεκεμβρίου, 2017

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης να υποβάλουν έγγραφες

Scroll to Top