9 Ιανουαρίου, 2018

Πρόσκληση ανάθεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018»

Μπορείτε να δείτεε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙ 24.800,00€ για ανάθεση

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : « ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΤΙΛΙΟΥ – ΠΑΛΑΤΟΥ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -70000-ΚΩΤΙΛΙΟ ΠΑΛΑΤΟΥ ΤΕΥΔ_v1.0

Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016)

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_2018 Πρόσκληση ΚΗΣΚ 2018 Υπεύθυνη Δήλωση για ΚΗΣΚ 2018

Scroll to Top