1 Φεβρουαρίου, 2018

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2014 – 2017)(ΤΜΉΜΑ 4η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΘΟΥΡΙΑ – ΠΟΛΙΑΝΗ) (Β’ ΦΑΣΗ 2017)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ   ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ

Φάκελος Τροποποίησης της υπ΄ αρ. πρωτ. 71249/2010/04-03-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκμετάλλευση Λατομείου Σχιστολιθικών Πλακών», ιδιοκτησίας του Βαρουξή Σωκράτη στη θέση «Κοντοβούνια ή Κορώνη» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βελημαχίου του Δήμου Γορτυνίας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Λατομείο ΒΑΡΟΥΞΗ – Βελημάχι – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top