6 Φεβρουαρίου, 2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης για την ανάθεση αναδόχου για την “Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης ως προς την λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, Υποέργο 3 της πράξης “Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)”, προϋπολογισμού 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα στους παρακάτω συνδέσμους: 8β. Σχέδιο Διακήρυξης Υ3 ΕΤΕΣΥ ν.10α  Έντυπο Διαβούλευσης ΥΕ3 ΕΤΕΣΥ ν.1

Ανακοίνωση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης για την ανάθεση αναδόχου για την “Ανάπτυξη και Πιλοτική Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό/οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ – ΥΤΚΕ)”, Υποέργο 2 της πράξης “Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)”, προϋπολογισμού 248.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δείτε τα αρχεία στους παρακάτω συνδέσμους: ΔΚΜ Έντυπο Διαβούλευσης ΥΕ2 ΟΠΣ ΥΤΚΕ 8α. Σχέδιο Διακήρυξης Υ2 ΟΠΣ ΥΤΚΕ ν.10α

Τροποποίηση – ανανέωση της υπ’αριθ 5761/2010 ΑΕΠΟ, που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας αυγοπαραγωγής συνολικής δυναμικότητας 1473 ισοδυνάμων ζώων με κάθετες μονάδες (τυποποίησης – συσκευασίας – ωοσκόπησης, χουμοποίησης κοπριάς, παραγωγής ζωοτροφών και αποτεφρωτήρα νεκρών πτηνών), ιδιοκτησίας Π. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΒΕΕ,

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ         Τρίπολη:        06  – 02  – 2018   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας

Ανακοίνωση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης για την ανάθεση αναδόχου για την “Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης ως προς την λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, Υποέργο 3 της πράξης “Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)”, προϋπολογισμού 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα στους παρακάτω συνδέσμους: 8β. Σχέδιο Διακήρυξης Υ3 ΕΤΕΣΥ ν.10α  Έντυπο Διαβούλευσης ΥΕ3 ΕΤΕΣΥ ν.1

Ανακοίνωση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης για την ανάθεση αναδόχου για την “Ανάπτυξη και Πιλοτική Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό/οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ – ΥΤΚΕ)”, Υποέργο 2 της πράξης “Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)”, προϋπολογισμού 248.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δείτε τα αρχεία στους παρακάτω συνδέσμους: ΔΚΜ Έντυπο Διαβούλευσης ΥΕ2 ΟΠΣ ΥΤΚΕ 8α. Σχέδιο Διακήρυξης Υ2 ΟΠΣ ΥΤΚΕ ν.10α

Scroll to Top