7 Φεβρουαρίου, 2018

Διαβιβαστικο και ΠΕΡΙΛΗΨΗ -EO 70 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019) ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. Νο 70

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 88/24-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΛΑΧΙ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ) »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τεχνική Περιγραφή ΣΑΥ ΦΑΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πόρτο Χέλι», στη Δ.Ε. Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, στη Π.Ε. Αργολίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Κατασκευή Κυκλοφ. Κόμβου Κρανίδι-Πόρτο Χέλι – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 86219/07-02-2001 Κ.Υ.Α Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 80974/2123/02-12-2014 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας: «AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Θυνί», Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Μονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας της AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top