4 Απριλίου, 2018

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στο Νομό Αργολίδας».

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, άνω των ορίων διαγωνισμό για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα στους παρακάτω συνδέσμους : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 427 – ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ada ΤΕΥΔ_v20 diakhryjh 12

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»Καταληκτική ημερομηνία: 16/4/2018 και ώρα 10.00

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 18-04-2018 και την Πέμπτη 19-04-2018 θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού μέρους για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «MOSIA PR – 1405254», που βρίσκεται στη θέση “Ύψωμα Μαυροβούνι”, πλησίον Τ.Κ. Καστανιάς, Δήμου Σικυωνίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο: COSMOTE_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/ 04/2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16

Scroll to Top