23 Απριλίου, 2018

Διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων πυρόσβεσης για πυροπροστασία Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα – προσκλήσεις από τους παρακάτω σύνδεσμους : 2018-Δ2 040 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18PROC002977341 2018-04-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 103615 ΩΟΨ97Λ1-Β50 18PROC002977344 2018-04-20

Scroll to Top