3 Μαΐου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2018 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ), 2018-2019 & 2019-2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.610.381,55 €.

Η Π.Ε. Μεσσηνίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΚ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ_18PROC003035309

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της εταιρείας: «ΑΓΝΟΥΝΤΑ Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Μεγάλη Βάλη», της Τ.Κ. Νέας Επιδαύρου, του Δήμου Επιδαύρου, της Π.Ε. Αργολίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΓΝΟΥΝΤΑ Ε.Π.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15,35 MW (11 Χ 0,85 MW + 3 X 2 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ», που βρίσκεται στη θέση «Κούκουρα» του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top