1 Ιουνίου, 2018

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ – ΚΟΛΛΙΝΕΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018- BLAXOKERASIA-KOLLINES ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 700 – ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ ΚΟΛΛΙΝΕΣ ΤΕΥΔ_v20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/06/2018 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ23

Πρόσκληση στην 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περιφ Συμβ 6-6-2018

Scroll to Top