8 Ιουνίου, 2018

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΡΙ – ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 350 – ΚΑΣΤΡΙ ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ ΤΕΥΔ_v20

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΘΑΡΗ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΔΩΝΑ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : diakhryjh 12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 150 – ΣΠΑΘΑΡΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΔΩΝΑ ΤΕΥΔ_v20

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : e-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΝΕΑ ΧΩΡΑ_02-03-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 111 – ΘΕΟΤΟΚΟΣ Ν ΧΩΡΑΣ ΤΕΥΔ_v20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:‘’ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ’’. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 21/06/2018

διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου _ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ_FINAL2 signed, Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς_signed, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed, ΤΕΥΔ , ΤΕΥΔ_signed, ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ_signed

Κατάρτιση Μητρώου Παρόχων και πίνακα αποκλειομένων παρόχων για την υλοποίηση του Προγράμματος «Διαμονή παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2018»

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ 2018

Φάκελος της Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ΄αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ 145996/22-6-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για την εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) νέων δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων εντός του γηπέδου του διυλιστηρίου της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.», που βρίσκεται στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, στην Π.Ε. Κορινθίας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/06/2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ24

Κατάρτιση Μητρώου Παρόχων και πίνακα αποκλειομένων παρόχων για την υλοποίηση του Προγράμματος «Διαμονή παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2018»

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ 2018

Scroll to Top