29 Ιουνίου, 2018

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΑΣΚΙΝΑΣ – ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ( ΦΑΣΗ Α΄ ) »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους : ΤΕΥΔ_v20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 545 – ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΑΣΚΙΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21-12-2017 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΩΣΤΗ

Φάκελος Μελέτης Περιβάλλοντος για την Ανανέωση της υπ’ αριθ. 115299/15-11-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Σπερχόγειας / Καλαμάτα Α’, που βρίσκεται στο Δήμο Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε τηνα ανκοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΒΙΠΕ Σπερχόγειας – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top