20 Ιουλίου, 2018

Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ του αγροδιατροφικού κλάδου μέσω υλοποίησης διακρατικών συνεργατικών σχηματισμών -FOCUS

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 20.07.2018 PDF.pdf ΜΕ ΑΔΑ

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΨΩΜΜΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγρφφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΡΑΨΩΜΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -50000-ΡΑΨΩΜΜΑΤΗ ADA ΤΕΥΔ_v20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Logistics (αποθήκευσης και διανομής προϊόντων) για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μεσσηνίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν με την ΚΥΑ 115264/15-12-2006 και αφορούν το έργο: «Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Τρίπολης» της Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 4ης Ομάδας με α/α 20, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΔΕΥΑ Τριπολης στη ΒΙ.ΠΕ. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top