25 Ιουλίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ” ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39 Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΑΥ ΣΑΥ ΕΣΥ ΓΣΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ TEYΔ

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2286/2010/14-02-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, που αφορά την τροποποίηση (λόγω αύξησης δυναμικότητας) της υπ΄ αριθμ. 175/20-07-2009 Απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Σφαγείο χοιρινών – βοδινών – αιγοπροβάτων, με τμήμα κοπής & τυποποίησης κρέατος και μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής», ιδιοκτησίας: «Σπύρος Οικονομόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη θέση: «Καμάρι» της Τ.Κ. Καστανέας, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΣΦΑΓΕΙΟ ΧΟΙΡΙΝΩΝ κ.λ.π. – ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΜΠΕ για την τροποποίηση ΑΕΠΟ λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενων δραστηριοτήτων μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος και μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης (ανακύκλωσης) αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και προσθήκης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος», ιδιοκτησίας: Νικολάου Κουτσούκαλη του Γεωργίου, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας με α/α 125, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), και βρίσκεται στη θέση «Λαγιάτη-Μεντιάνικα» της Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Ασφαλτόμιγμα Νικ. Κουτσούκαλη – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top