30 Ιουλίου, 2018

Προκήρυξη έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : T1-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_75151 T3-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_75151 T4-ΕΣΥ_75151 T5-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_75151 T6-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_75151 T7-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_75151 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_75151 Τ2-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΩΝ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -24000-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΑΥΡΙΑ ADA ΤΕΥΔ_v20

Scroll to Top