1 Αυγούστου, 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ ΑΣΤΡΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ_18PROC003545840 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ_ΤΕΛΙΚΟ_6ΩΥΔ7Λ1-Α97 Τ.Ε.Υ.Δ.

Scroll to Top