8 Αυγούστου, 2018

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΥΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ( ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ ) »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 250 – ΜΟΝΗ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ ada ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ – ΒΑΧΛΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 200 – ΒΑΧΛΙΑ ΔΗΜΤΡΑ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΑ ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – 124 ΠΒΕ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 105 – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΒΥΤΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 300 – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑΣ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟ ΓΑΡΕΑ – ΜΑΥΡΙΚΙ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΤΕΥΔ_v20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -24800-ΓΑΡΕΑ ΜΑΥΡΙΚΙ ADA διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Φάκελος τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. οικ. 25904/1460/30-5-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΧ7ΟΡ1Φ-ΦΧ9) Απόφασης του Γενικού Δ/ντή Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με την οποία ανανεώθηκε η υπ΄αριθμ.620/1-4-2003 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Ριζόμυλο – Κορώνη, που βρίσκεται στην ΠΕ Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Ριζόμυλος-Κορώνη – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top