11 Σεπτεμβρίου, 2018

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΙΚΑ – ΔΥΡΡΑΧΙ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 GIAN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 150 – ΓΙΑΝΝΕΙΚΑ ΔΥΡΡΑΧΙ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ, ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΤΡΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ _ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ ΕΣΥ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 17 ΕΠΑΡΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΛΑΚΑ – ΠΟΥΛΗΘΡΑ – ΠΕΛΕΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ _ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΒΕΛΤ ΕΠ.Ο. 17 ΕΣΥ_ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΒΕΛΤ ΕΠ.Ο. 17 Περίληψη Διακήρυξης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Scroll to Top