21 Σεπτεμβρίου, 2018

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΟΒΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΗΚΥΝΩΝ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_18PROC003712180 Ε.Σ.Υ. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΚΟΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_18PROC003712010 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΚΟΒΑΣ ΤΕΥΔ

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -50000-ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ ADA ΤΕΥΔ_v20

Προκήρυξη του έργου “Αποκατάσταση ζημιών στο Πνευματικό Κέντρο Αθήναιου, που προκλήθηκαν από φαινόμενα ερπυσμού μετά τις πυρκαγιές του 2007”

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟ_18PROC003724309 Ε.Σ.Υ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_76880 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Scroll to Top